Het e-Heatlh systeem nu ook in uw tandartspraktijk: wat is het voordeel?

Het e-Heatlh systeem nu ook in uw tandartspraktijk

Vanaf heden zijn wij gestart met de invoering van het e-Health systeem in onze tandartspraktijk

Vanaf heden zijn wij gestart met de invoering van het e-Health systeem in onze tandartspraktijk.

Dit wil zeggen dat het bewijs van alle RIZIV-behandelingen, dit zijn behandelingen waarvoor er een gedeeltelijke terugbetaling is via de mutualiteit, rechtstreeks naar uw mutualiteit wordt doorgestuurd. Concreet betekent dit dat wij vanaf nu het getuigschrift digitaal doorsturen naar uw mutualiteit, u hoeft deze dus niet meer zelf binnen te brengen. *

Om dit systeem correct te laten verlopen is het belangrijk dat wij telkens de laatste gegevens van uw identiteitskaart bezitten. Gelieve bij elke afspraak uw identiteitskaart te laten inlezen aan de balie. Ook dient u als ouder telkens de Kids-Id van uw kind bij te hebben.  U kan dit ook zelf doen via de DentAssist schermen naast de trap om naar de 1e verdieping te gaan.

Door de invoering van dit systeem dienen RIZIV-behandelingen altijd op de dag zelf betaald te worden.

Aanvragen voor terugbetalingen via de tandverzekering dienen wel nog steeds zelf ingediend te worden.

Indien u nog vragen heeft hierover, aarzel niet om ons te contacteren.

 

* Dit is slechts een onderdeel van het e-health systeem waarmee de overheid een digitalisering en uitwisseling van informatie tussen medische partijen of zorgverleners en mutualiteiten wil bevorderen. Met het actieplan eGezondheid 2019-2021 is het de bedoeling dat gezondheidsgegevens volledig digitaal geraadpleegd en gedeeld worden.

Afspraak